Zorg dat een beëindigingsovereenkomst tijdig door werknemer wordt ondertekend

door | 30/10/2016

Zorg dat een beëindigingsovereenkomst tijdig door werknemer wordt ondertekend

Werkgever en werknemer komen de afspraken over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst vaak overeen in een beëindigingsovereenkomst. Sinds 1 juli 2015 is een dergelijke beëindigingsovereenkomst slechts geldig als deze schriftelijk is overeengekomen. In de wet is ook bepaald dat een werknemer het recht heeft om deze overeenkomst binnen 14 dagen nadat deze tot stand is gekomen, zonder opgave van reden, door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Als dit recht van de werknemer om terug te komen op zijn akkoord (“bedenktermijn”) niet is opgenomen in de tekst van de beëindigingsovereenkomst dan wordt de bedenktermijn van 14 dagen verlengd naar 21 dagen. De bedenktermijn begint te lopen op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen. Wanneer is dit precies?

Een voorbeeld uit de praktijk. Advocaat van werkgever mailt op 21 september 2015 een beëindigingsovereenkomst naar de advocaat van de werknemer. Diezelfde dag mailt de advocaat van de werknemer aan de advocaat van de werkgever dat de overeenkomst akkoord is. Op 22 september 2015 ontvangt werknemer de definitieve versie van de overeenkomst op zijn huisadres. Werknemer dateert en tekent de overeenkomst op 28 september 2015. Is de overeenkomst nu op 21, 22 of 28 september 2015 tot stand gekomen? De kantonrechter in Rotterdam besliste op 10 februari 2016 in deze zaak dat de beëindigingsovereenkomst tot stand kwam toen de werknemer de overeenkomst ondertekende op 28 september 2015. Op die datum ging de bedenktermijn lopen.

Het is dus zaak om een beëindigingsovereenkomst tijdig door de werknemer te laten ondertekenen met vermelding van de datum waarop partijen tekenen. Hoe eerder werknemer tekent hoe eerder de bedenktermijn gaat lopen.

(Bron: www.abelnlaw.nl)