Zakelijke lening verstrekt om aandelen te verkrijgen

By | 08/02/2018

Zakelijke lening verstrekt om aandelen te verkrijgen

Als een schuldeiser aan een lichaam een lening verstrekt om op die manier aandelen in dat lichaam te kunnen verwerven, zal een dergelijke lening in beginsel zakelijk zijn. Op het moment waarop het lichaam de lening aangaat, is de schuldeiser immers nog geen aandeelhouder. Hij handelt dan ook niet als aandeelhouder. De zaak is anders als alle – dus ook al bestaande – aandeelhouders het lichaam een lening verstrekken. In een zaak voor de Hoge Raad had een schuldeiser een B.V. een lening verstrekt zodat hij minderheidsaandeelhouder kon worden. De meerderheidsaandeelhouder had zijn B.V. geen lening verstrekt. De Hoge Raad oordeelde daarom dat de lening van de minderheidsaandeelhouder zakelijk was.