Voorstel om de zelfstandigenaftrek te verlagen

door | 28/10/2019

Voorstel om de zelfstandigenaftrek te verlagen

Het Belastingplan 2020 bevat onder meer het voorstel om de zelfstandigenaftrek per 2020 met acht
stappen van € 250 en een stap van € 280 te verlagen van € 7.280 in 2019 naar € 5.000 in 2028. De
zelfstandigenaftrek komt dan dus uit op circa twee derde van het huidige niveau. Toch denkt de
staatssecretaris van Financiën dat zelfstandigen tot en met 2028 in de meeste gevallen er nog steeds
erop vooruit zullen gaan. Hij stelt dat tegenover de afbouw van de zelfstandigenaftrek maatregelen
staan die de lasten verlichten, zoals de verhoging van de arbeidskorting.