Tijdig aangifte vennootschapsbelasting doen wordt lonender

door | 28/10/2019

Tijdig aangifte vennootschapsbelasting doen wordt lonender

Als een lichaam zijn aangifte vennootschapsbelasting indient vóór de eerste dag van de
zesde maand na afloop van het tijdvak waarop de aangifte ziet, is deze aangifte tijdig
ingediend. Bij een boekjaar gelijk aan het kalenderjaar moet de aangifte dus vóór 1 juni zijn
ingediend. Onder de huidige wetgeving kan de Belastingdienst ook bij een tijdige aangifte
belastingrente berekenen. Dit is het geval zodra de aangifte na de eerste dag van de vierde
maand na afloop van het boekjaar (1 april bij een kalenderjaar als boekjaar) wordt
ingediend. Voorgesteld is nu om geen belastingrente in rekening te brengen als de aangifte
op tijd is ingediend. Dus voor de eerste dag van de zesde maand na afloop van het tijdvak.
Bovendien moet de fiscus de aanslag opleggen conform de ingediende aangifte.