Salaris of dividend, wat kiest u?

By | 21/05/2014

Nu het tarief voor dividend uit de eigen BV tijdelijk is verlaagd, is de vraag wat voor u het meest voordelig is: een hoger salaris of een dividenduitkering?

Lager tarief dividenduitkering. Voor het jaar 2014 is het tarief voor dividend uit de eigen BV over de eerste € 250.000,- verlaagd van 25 naar 22% (box 2). Voor u als directeur-grootaandeelhouder (DGA) kan dit aanleiding zijn om in 2014 te kiezen voor een (flexibele) dividenduitkering in plaats van voor een (toekomstige) salarisverhoging.

Vuistregel. Als een salarisverhoging bij u wordt belast met het toptarief van 52%, is het fiscaal voordeliger om in plaats van (extra) salaris, dividend uit de winstreserves aan uzelf uit te keren.

Dividenduitkering in 2014. Bij een dividenduitkering heeft u te maken met de gecombineerde heffing van de vennootschapsbelasting (bij een belastbare winst tot € 200.000,- 20 en daarboven 25%) en de aanmerkelijk belangheffing in box 2 (in 2014: bij een dividenduitkering tot € 250.000,- 22 en daarboven 25%).

Deel van winst in BV € 10.000,- € 10.000,-
Vennootschapsbelasting 25% € 2.500,- 20% € 2.000,-
Uit te keren als dividend € 7.500,- € 8.000,-
Belasting box 2 22% € 1.650,- 22% € 1.760,-
Nettodividend, na belasting € 5.850,- € 6.240,-

Tarief inkomstenbelasting 52%. Als u de BV in 2014 € 10.000,- salaris aan u laat uitbetalen, houdt u daar bij een tarief van 52% € 4.800,- van over. Bij een vennootschapsbelastingtarief van 25% is dat dus € 1.050,- minder. Het verschil wordt nog groter als de winst van uw BV onder de € 200.000,- blijft (vennootschapsbelasting 20%). Het nettodividend bedraagt dan € 6.240,- en het verschil is dan € 1.440,-.

Tarief inkomstenbelasting 42%. Bij een inkomstenbelastingtarief van 42% houdt u van € 10.000,- salaris netto € 5.800,- over. Het hangt dan van het vennootschapsbelastingtarief af of dividend voordeliger is.

Let op. Het door de Belastingdienst verplicht gestelde uit de BV op te nemen salaris voor 2014 bedraagt minstens € 44.000,-.

Wordt extra salaris bij u tegen 52% belast, dan is dividend altijd voordeliger. Dit geldt ook als u 42% belasting betaalt en de belaste winst van uw BV minder dan € 200.000,- is.

(Bron: Indicator BV)