ECLI:NL:GHDHA:2019:3402

ECLI:NL:GHDHA:2019:3402 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 17-12-2019 Datum publicatie 08-01-2020 Zaaknummer BK-19/00427 Formele relaties Eerste aanleg: ECLI:NL:RBDHA:2019:5784, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan Rechtsgebieden Belastingrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie Belanghebbende en haar (ex)partner bezitten in 2016 gezamenlijk (beiden voor 50%) een woning. Belanghebbende en haar (ex)partner komen in het kader van de scheiding overeen dat… Meer lezen »

Wat is het loon van de dga in 2020? – SalarisNet

Tijdens Prinsjesdag zijn ook dit jaar weer de belastingplannen voor 2020 gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Eerder besteedden we al aandacht aan de plannen voor de WKR, de plannen voor kleine veranderingen in de btw en de vereenvoudiging van de fiets van de zaak. Maar er werden ook een aantal zaken aangekondigd die gevolgen hebben voor het loon… Meer lezen »

Bij vermogensetikettering auto’s telt alleen kilometergrens

Bij vermogensetikettering auto’s telt alleen kilometergrens Rechtbank Noord-Nederland stelt dat bij het beantwoorden van de vraag of een auto van een ondernemer keuzevermogen of verplicht privévermogen is, men een aantal stappen moet nemen. Ten eerste moet de ondernemer aannemelijk maken dat hij de auto op zijn minst in enige mate zakelijk heeft gebruikt. Is dat… Meer lezen »

Tijdig aangifte vennootschapsbelasting doen wordt lonender

Tijdig aangifte vennootschapsbelasting doen wordt lonender Als een lichaam zijn aangifte vennootschapsbelasting indient vóór de eerste dag van de zesde maand na afloop van het tijdvak waarop de aangifte ziet, is deze aangifte tijdig ingediend. Bij een boekjaar gelijk aan het kalenderjaar moet de aangifte dus vóór 1 juni zijn ingediend. Onder de huidige wetgeving… Meer lezen »

Inspecteur kan onterecht verleende ondernemersaftrek terugnemen

Inspecteur kan onterecht verleende ondernemersaftrek terugnemen Soms volgt de inspecteur een aangifte van een belastingplichtige die opgeeft dat hij ondernemer is. Als later blijkt dat toch geen sprake is van fiscaal ondernemerschap, kan de fiscus een eventuele toegekende ondernemersaftrek terugnemen. Hof Den Haag heeft dit onlangs bevestigd in een zaak waarin een man de activiteiten… Meer lezen »

Voorstel om de zelfstandigenaftrek te verlagen

Voorstel om de zelfstandigenaftrek te verlagen Het Belastingplan 2020 bevat onder meer het voorstel om de zelfstandigenaftrek per 2020 met acht stappen van € 250 en een stap van € 280 te verlagen van € 7.280 in 2019 naar € 5.000 in 2028. De zelfstandigenaftrek komt dan dus uit op circa twee derde van het… Meer lezen »

De nieuwe transitievergoeding

De nieuwe transitievergoeding Op 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (“WAB”) in werking. In onze vorige informatiebrief informeerden wij u hier al over. Het recht op de transitievergoeding ontstaat vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst. Verder wijzigt de berekening van de transitievergoeding. Over de hele duur van de arbeidsovereenkomst zal een… Meer lezen »

Actie van werkgever vereist voor verval van vakantiedagen

Actie van werkgever vereist voor verval van vakantiedagen Het is weer vakantietijd. Aandacht daarom voor de regels rondom vakantiedagen. Een werknemer heeft ieder jaar recht op een vakantie van tenminste vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week. Dit zijn de wettelijke vakantiedagen. Veel werknemers hebben daarnaast nog recht op extra (bovenwettelijke) vakantiedagen. In de wet… Meer lezen »

Nieuwe WW-premie naar de Kamer – SalarisNet

De Raad van State adviseerde om de gedifferentieerde WW-premie opnieuw te overwegen. De raad heeft bedenkingen bij de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. Toch gaat het kabinet door met het aanpassingen in de WW-premies. Met de komst van de WAB worden de WW-premies voor vaste contracten lager dan die voor flexibele contracten. Alle andere premieregels worden afgeschaft.… Meer lezen »