De nieuwe transitievergoeding

De nieuwe transitievergoeding Op 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (“WAB”) in werking. In onze vorige informatiebrief informeerden wij u hier al over. Het recht op de transitievergoeding ontstaat vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst. Verder wijzigt de berekening van de transitievergoeding. Over de hele duur van de arbeidsovereenkomst zal een… Read More »

Actie van werkgever vereist voor verval van vakantiedagen

Actie van werkgever vereist voor verval van vakantiedagen Het is weer vakantietijd. Aandacht daarom voor de regels rondom vakantiedagen. Een werknemer heeft ieder jaar recht op een vakantie van tenminste vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week. Dit zijn de wettelijke vakantiedagen. Veel werknemers hebben daarnaast nog recht op extra (bovenwettelijke) vakantiedagen. In de wet… Read More »

Nieuwe WW-premie naar de Kamer – SalarisNet

De Raad van State adviseerde om de gedifferentieerde WW-premie opnieuw te overwegen. De raad heeft bedenkingen bij de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. Toch gaat het kabinet door met het aanpassingen in de WW-premies. Met de komst van de WAB worden de WW-premies voor vaste contracten lager dan die voor flexibele contracten. Alle andere premieregels worden afgeschaft.… Read More »

Rechtbank Noord-Holland: Liegen reden voor ontslag

Rechtbank Noord-Holland: Liegen reden voor ontslag Rechtbank Noord-Holland oordeelt, dat werkneemster zich verwijtbaar heeft gedragen, omdat zij tegen collega’s heeft gelogen, terwijl er eerder ook al incidenten hadden plaatsgevonden waarbij haar betrouwbaarheid in het geding was. Volgens de rechtbank is er echter geen sprake van ernstig verwijtbaar gedrag. Ontslaggronden: ‘e-grond’ In het geval een werkgever… Read More »

Massaal bezwaar tegen de box 3-heffing 2013 en 2014 afgewezen

Massaal bezwaar tegen de box 3-heffing 2013 en 2014 afgewezen Afgelopen vrijdag heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de collectieve rechtszaak over de vermogensrendementsheffing in 2013 en 2014. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het forfaitaire rendement (van 4%) voor die jaren niet haalbaar was, zonder dat belastingplichtigen daar (veel) risico voor hoeven te… Read More »

Btw over privégebruik in aftrek

Btw over privégebruik in aftrek Autokostenfictie. Rijdt een ondernemer (eenmanszaak, Vof, maatschap) met een auto van de zaak ook privé, dan worden de aftrekbare autokosten verminderd met de bekende bijtelling. Tip. De bijtelling hoeft nooit meer te bedragen dan het bedrag van de totale werkelijke autokosten. Zijn deze lager, dan is de bijtelling maximaal het bedrag van de… Read More »

Nieuwe wettelijke regeling alimentatieverplichting

Nieuwe wettelijke regeling alimentatieverplichting Binnenkort wordt de wettelijke alimentatietermijn gewijzigd. Wat gaat er veranderen? Hoelang moet er alimentatie worden betaald? Wanneer treedt deze nieuwe wet in werking? Alimentatie. Bij echtscheiding kan de rechter de verplichting opleggen om alimentatie te betalen als de ex-partner over te weinig inkomsten beschikt om in diens levensonderhoud te voorzien. Deze alimentatieverplichting… Read More »

Oppassen met vervaltermijn opeisen uitgeleend geld!

Oppassen met vervaltermijn opeisen uitgeleend geld! Binnen welke termijn moet een geldvordering uit overeenkomst worden betaald? Wanneer begint de verjaringstermijn te lopen? Wat staat er in de wet? Wat zegt de rechter? Schuldverklaring. Samen met zijn compagnon Kees heeft Piet een kantoorpand verkocht. Omdat Kees wat krap bij kas zit, ontvangt hij een groter deel van… Read More »

Een Vof met één baas, foute boel!

Een Vof met één baas, foute boel! Een zogenaamd ‘samenwerkingsverband’ waar feitelijk één persoon de lakens uitdeelt. Wat is het risico? Hoe kijkt de rechter hiertegenaan? Een bezorger van post en pakketten was samen met 15 anderen een Vof aangegaan. De Belastingdienst weigerde hem als ondernemer te erkennen, omdat de Vof een schijnconstructie zou zijn. Rechtbank Noord-Nederland (ECLI:NL:RBNNE:2019:395) stelt… Read More »