Maatregelen Asscher loondoorbetaling bij ziekte

door | 29/10/2016

Maatregelen Asscher loondoorbetaling bij ziekte

Nederland zorgt goed voor de zieke werknemer. Bij ziekte moet de werkgever aan de werknemer gedurende twee jaar minimaal 70% van het loon doorbetalen. En als het UWV oordeelt dat de werkgever onvoldoende re-integratieinspanningen heeft verricht dan kan daar nog een derde jaar bij komen (de “loonsanctie”). Kennelijk was dit alles voor de wetgever nog niet genoeg. Sinds 1 juli 2015 heeft de werknemer na 24 maanden dienstverband bij een onvrijwillige beëindiging van de arbeidsovereenkomst ook nog recht op een transitievergoeding. Deze transitievergoeding komt de werknemer ook toe als werkgever het dienstverband na twee jaar arbeidsongeschiktheid opzegt. De plicht om het loon bij ziekte gedurende 2 jaar (of langer) door te betalen is voor veel werkgevers, vooral kleine MKB bedrijven, een doorn in het oog. Minister Asscher heeft al toegezegd dat hij hiervoor een oplossing zoekt. In een brief aan de Tweede Kamer kondigt hij alvast drie maatregelen aan.

De eerste maatregel heeft betrekking op de loonsanctie die UWV kan opleggen als werkgever onvoldoende heeft ingespannen om werknemer te re-integreren. Het niet of niet tijdig inzetten van het “tweede spoor” (re-integratie bij een andere werkgever) kan nu ook tot een loonsanctie leiden. Veel werkgevers zetten het tweede spoor om deze reden alleen maar in om een loonsanctie te voorkomen. Daarom worden de regels aangepast. Het wel of niet inzetten van het tweede spoor traject met een zieke werknemer wordt de keuze van werkgever en werknemer op basis van een advies van de bedrijfsarts. Zij leggen dit vast in een plan van aanpak. Werkgever mag dan uitgaan van het oordeel van de bedrijfsarts. Het wel of niet, het te laat of te vroeg inzetten van een tweede spoortraject zal hierdoor niet langer kunnen leiden tot een loonsanctie van UWV.

Een tweede maatregel betreft de vervroegde keuring voor de IVA-uitkering. De zieke werknemer kan nu na drie weken ziekte een IVA-uitkering aanvragen als duidelijk is dat hij/zij in de toekomst niet meer kan werken. Als een IVA uitkering wordt toegekend (op zijn vroegst 13 weken na de eerste ziektedag) dan kan de werkgever deze verrekenen met het uit te betalen salaris. Werkgevers willen ook de mogelijkheid hebben om de vervroegde IVA uitkering voor werknemer aan te vragen. Minister Asscher zal het mogelijk maken dat de IVA uitkering ook door werkgever zal kunnen worden aangevraagd.
Deze zomer zal Minister Asscher met meer informatie komen over een wetsvoorstel waarin bovengenoemde maatregelen worden geregeld.

Tenslotte zal Minister Asscher in gesprek gaan met verzekeraars over de premiestelling bij de ziekteverzuim-verzekering. In de praktijk blijkt de hoogte van de premie sterk te fluctueren terwijl werkgever juist behoefte heeft aan een stabiele premie. De Minister vindt het wenselijk dat meer verzekeraars overstappen op een “forward-looking” premiestelling. Een dergelijke premie is gebaseerd op een schatting van het toekomstige risico en levert een stabielere premie op dan een premie die is gebaseerd op het schadeverloop van de voorgaande periode.