Inspecteur kan onterecht verleende ondernemersaftrek terugnemen

door | 28/10/2019

Inspecteur kan onterecht verleende ondernemersaftrek terugnemen

Soms volgt de inspecteur een aangifte van een belastingplichtige die opgeeft dat hij ondernemer is.
Als later blijkt dat toch geen sprake is van fiscaal ondernemerschap, kan de fiscus een eventuele
toegekende ondernemersaftrek terugnemen. Hof Den Haag heeft dit onlangs bevestigd in een zaak
waarin een man de activiteiten van zijn eenmanszaak omschreef als een ‘Bemiddelingsbureau
kinderopvang’. De Belastingdienst volgde een aantal jaren zijn aangiftes, maar constateerde later dat
de man feitelijk nooit ondernemer was geweest. Het hof stond toe dat de fiscus de eerder onterecht
genoten ondernemersaftrek terugnam.