Geen 22% bijtelling voor ‘oude’ auto’s

door | 21/09/2017

Geen 22% bijtelling voor ‘oude’ auto’s

De overgangsregeling voor de bijtelling privégebruik van auto’s met een datum 1e toelating vóór 2017 (bijtelling 25% in plaats van 22%) is niet in strijd met Europees recht. Dat oordeelt Rechtbank Den Haag.

B heeft een bestelauto van zijn werkgever tot zijn beschikking voor zakelijk- en privégebruik. De auto heeft 21 januari 2009 als datum 1e toelating (DET). Vanaf 2017 past de werkgever, op grond van de overgangsregeling, nog steeds een bijtelling van 25% van de cataloguswaarde van de auto toe. Volgens B moet dit percentage 22% zijn. Hij geeft hiervoor als reden dat dit ook geldt voor identieke auto’s met een DET na 31 december 2016. B is van mening dat de overgangsregeling in strijd is met Europees recht.

De rechtbank oordeelt dat geen sprake is van ongelijke behandeling. De rechtbank geeft hiervoor de volgende argumenten:
◾Auto’s met een DET na 31 december 2016 zijn over het algemeen zuiniger.
◾Steeds meer werkgevers stellen beperkingen aan het privégebruik van de auto van de zaak, bijvoorbeeld voor vakanties in het buitenland.

De rechtbank is verder van mening dat de overgangsregeling niet discriminerend is. Ook is volgens de rechtbank geen sprake van schending van het eigendomsrecht. Daarnaast heeft B niet aannemelijk gemaakt dat hij wordt getroffen door een individuele en buitensporige last.

Rechtbank Den Haag, ECLI:NL:RBDHA:2017:10573

Nog 3 uitspraken over hetzelfde onderwerp

Rechtbank Den Haag heeft nog 3 uitspraken over deze kwestie gedaan waarin hetzelfde is geoordeeld. Deze zaken zijn aangespannen door andere belanghebbenden:
ECLI:NL:RBDHA:2017:10570
ECLI:NL:RBDHA:2017:10568
ECLI:NL:RBDHA:2017:10564