Eén opdrachtgever, toch zelfstandig?

By | 20/12/2018

Eén opdrachtgever, toch zelfstandig?

De Belastingdienst stelt vaak dat een zzp’er meerdere opdrachtgevers moet hebben om ondernemer te zijn. Wat zegt de Hoge Raad hier nu over?

Wie werkt als zelfstandige, heeft vaak recht op een aantal aftrekposten die samen de ‘ondernemersaftrek’ vormen. Om gebruik te kunnen maken van de ondernemersaftrek moet de Belastingdienst u zien als ondernemer voor de inkomstenbelasting. Let op. De aftrekmogelijkheden vormen samen een aanzienlijk bedrag, dus de inspecteur kijkt kritisch of u wel voldoet aan de voorwaarden.

Onderneming. Het lijkt nogal vanzelfsprekend: u bent ondernemer als u een onderneming heeft. Een onderneming is een organisatie van kapitaal en arbeid die als doel heeft, het maken van winst. Ook de Belastingdienst hanteert dit begrip. Bij het beantwoorden van de vraag of u al dan niet ondernemer bent, zijn de volgende vragen van belang:

  • Bent u zelfstandig (genoeg)?
  • Loopt u ondernemersrisico?
  • Zit er continuïteit in uw bedrijf?
  • Is de omvang van uw bedrijf voldoende?

Tip. Op de website van de Belastingdienst kunt u anoniem de ondernemerscheck doen. Zo weet u of de inspecteur u waarschijnlijk zal aanmerken als ondernemer en over welke punten discussie zal ontstaan.

Zelfstandig? Juist voor zzp’ers (eenpitters) blijkt het criterium ‘(voldoende) zelfstandigheid’ het probleem te zijn. Zeker als de zzp’er maar één opdrachtgever heeft. Omdat heel veel ondernemers zzp’er zijn, speelt deze kwestie in bijna alle sectoren. In een recente zaak vond de inspecteur dat een kaakchirurg geen ondernemer was omdat zij uitsluitend declareerde op naam van de maatschap en van de maatschap haar deel (de helft) ontving.

Of toch … De Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2018:2203) besliste dat ook de continuïteit van de werkzaamheden en het risico dat er geen inkomsten zijn als de zzp’er niet wordt ingezet, meegewogen moet worden. Ook een zzp’er met één opdrachtgever kan dus ondernemer zijn.

Ook met één opdrachtgever kunt u volgens de Hoge Raad ondernemer zijn. Het gaat om alle criteria samen. Het al dan niet zelfstandig werken, is slechts één aspect.