Categoriearchief: UWV

Representatievergoeding, hoe pas je hem toe?

Representatievergoeding, hoe pas je hem toe? Ben je veel tijd kwijt met het administreren van onkosten die je werknemers uit eigen zak voorschieten? Een representatievergoeding kan de administratieve druk verlichten. Je werknemers maken wel eens kosten die eigenlijk ten laste van je bedrijf komen. Iemand schiet een etentje met een zakenrelatie voor, bijvoorbeeld. Een ander… Meer lezen »

Overzicht van subsidies voor personeel

Overzicht van subsidies voor personeel Welke subsidies zijn er voor ondernemers met personeel? Wat zijn de voorwaarden? En wat levert het op? Een overzicht met 6 subsidies voor werkgevers. Veel personeelssubsidies zijn gericht op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals ouderen en personen met een arbeidsbeperking. De overheid wil er met subsidies voor zorgen… Meer lezen »

Dga wel of niet verzekerd?

Dga wel of niet verzekerd? Bij twijfel over het bestaan van verzekeringsplicht van de dga voor de werknemersverzekeringen kan dit worden voorgelegd. Er staan twee wegen open: De werknemer legt dit voor aan het UWV (bijvoorbeeld op grond van artikel 72c Ziektewet of artikel 127a WW), of De werkgever vraagt dit aan de Belastingdienst op… Meer lezen »

Categorie: UWV

Re-integratie: rechten en plichten van werkgever en werknemer

Re-integratie: rechten en plichten van werkgever en werknemer Als werkgever moet u er alles aan doen om uw werknemer weer binnen uw eigen organisatie aan het werk te krijgen. Dit wordt ‘re-integratie eerste spoor’ genoemd. Wat houdt dit precies in en wat moet u hiervoor als werkgever doen? Niet vrijblijvend Binnen uw organisatie moet alles… Meer lezen »

Ziekteverzuim en loondoorbetaling

Ziekteverzuim en loondoorbetaling U krijgt een ziekmelding van een werknemer. Dan kunt u ervan uitgaan dat uw werknemer ook echt ziek is. Na een ziekmelding kunt u de bedrijfsarts inschakelen. Die kan als enige vaststellen of uw werknemer zich terecht heeft ziek gemeld. Loon doorbetalen, provisie niet Tijdens de ziekte van uw werknemer moet u… Meer lezen »

Hoe werkt de restgrond uit de WWZ?

Hoe werkt de restgrond uit de WWZ? Sinds de invoering van de WWZ is er sprake van een systeem waarbij het ontslag gebaseerd moet zijn op één van de gronden opgesomd in de Wet, een soort grondenstelsel. Terwijl voorheen de kantonrechter een billijkheidsoordeel gaf over de algehele situatie, dient nu op basis van een bepaalde… Meer lezen »

Maatregelen Asscher loondoorbetaling bij ziekte

Maatregelen Asscher loondoorbetaling bij ziekte Nederland zorgt goed voor de zieke werknemer. Bij ziekte moet de werkgever aan de werknemer gedurende twee jaar minimaal 70% van het loon doorbetalen. En als het UWV oordeelt dat de werkgever onvoldoende reintegratieinspanningen heeft verricht dan kan daar nog een derde jaar bij komen (de “loonsanctie”). Kennelijk was dit… Meer lezen »

Controle Whk-premie

Controle Whk-premie Jaarlijks ontvangt elke werkgever een zogenaamde beschikking Loonheffingen gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas (Whk-beschikking) van de Belastingdienst. Controle van deze beschikking kan u veel geld opleveren. In voorgaande jaren stonden er drie premies vermeld op uw beschikking. Door de samenvoeging van de WGA flex met WGA vast resteren er nog twee premies: WGA premie (WGA-vast en… Meer lezen »

Nieuwe flexregels definitief uitgesteld tot 1 juli 2015

De Wet Werk en Zekerheid is op 18 februari door de Tweede Kamer aangenomen, waardoor het ontslagstelsel wordt hervormd en tijdelijke werknemers eerder in aanmerking komen voor een vast contract. De Kamer heeft wel enkele wijzigingen aangebracht in de wet: zo gaan de nieuwe flexregels niet al deze zomer in, maar pas op 1 juli… Meer lezen »