Categoriearchief: Uncategorized

Prinsjesdag 2018: de samenvatting voor HR

De WAB, de aanpak van de schijnzelfstandigheid, het pensioenstelsel: ziet u door de bomen het bos nog na Prinsjesdag? Arbeidsrechtadvocaat Stëffan de. Source: Prinsjesdag 2018: de samenvatting voor HR

Belastingplan 2019: alle wijzigingen op een rij – SalarisNet

Een ander belastingstelsel, vergroening, stijging van de belasting op consumptie, werken gaat meer lonen, de belastingtarieven gaan omlaag en de heffingskortingen omhoog.  Dit staat in het pakket Belastingplan 2019, dat staatssecretaris Snel van Financiën op 18 september 2018 aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. Gemiddeld hebben huishoudens € 500 meer te besteden, waarbij werkenden het meest van… Meer lezen »

Uitbetaling vakantiegeld en niet-genoten vakantiedagen – SalarisNet

De kantonrechter in Zwolle buigt zich over een vordering van een werknemer tot betaling van het vakantiegeld en niet-genoten vakantiedagen in 2016 en 2017 na beëindiging van zijn dienstverband. De werknemer heeft op basis van de arbeidsovereenkomst recht op 25 vakantiedagen per jaar en neemt tijdens de bedrijfssluiting vakantie op. Ook blijkt hieruit dat hij… Meer lezen »

Loondispensatie van de baan – loonkostensubsidie eenvoudiger  – SalarisNet

Het kabinetsplan om loondispensatie in de Participatiewet in te voeren gaat niet door. Inzet is verbetering en vereenvoudiging van de loonkostensubsidie. Dat schrijft staatssecretaris Van Ark in een Kamerbrief.   Het invoeren van loondispensatie in de Participatiewet maakt het voor werkgevers, mensen die niet zelf het minimumloon per uur kunnen verdienen en gemeenten niet makkelijker en beter. Er is geen… Meer lezen »

Overzicht sectorale premies WGA en ZW 2019 – SalarisNet

UWV heeft het Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2019 gepubliceerd. Daarin staat ook een overzicht  van de sectorale premies voor de WGA en ZW voor 2019.  De gedifferentieerde premie werkhervattingskas (Whk) is opgebouwd uit twee premiecomponenten: WGA voor alle dienstbetrekkingen (WGA) ZW voor flexibele dienstbetrekkingen (ZW).   Zie Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2019 bekend   Voor de premiecomponenten WGA en… Meer lezen »

BSN verhuist op termijn naar achterkant paspoort – SalarisNet

Het Burger Service Nummer (BSN) komt straks op de achterkant van het paspoort te staan en niet meer op de voorkant zoals nu het geval is. Dit moet identiteitsfraude voorkomen. Dat meldt staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken.  Identiteitsbewijzen bestaan uit een verzameling van persoonsgegevens. De gezamenlijke weergave van die persoonsgegevens brengt een risico op identiteitsfraude met zich… Meer lezen »

Franse werknemers krijgen per 2019 ook nettoloon – SalarisNet

Franse werkgevers gaan met ingang van 1 januari 2019 belasting inhouden op het loon.  Frankrijk is het enige EU-land dat met vertraging afrekent: werkgevers betalen hun personeel bruto uit. Verwacht wordt dat werknemers sparen om in september de inkomstenbelasting over het vorige jaar te kunnen betalen. Per 1 januari 2019 moet dat veranderen. Frankrijk gaat over… Meer lezen »

AVG ook relevant voor salarisprofessionals – SalarisNet

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gaat op 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen.  Waar gaat deze nieuwe privacywet over en in hoeverre is de AVG van belang voor u als salarisprofessional?  Privacy is een breed begrip. De AVG gaat in feite alleen maar over één deelfacet van privacy, namelijk de verwerking van persoonsgegevens van burgers, in de wet aangeduid als ‘betrokkenen’.   Verwerken… Meer lezen »