Categoriearchief: Overig

Transitievergoeding voor kleine werkgevers en voorziening vormen – SalarisNet

De transitievergoeding leidt bij kleine bedrijven tot onacceptabele situaties. Waarom kunnen reserveringen voor de transitievergoeding niet als voorziening worden opgenomen in de jaarrekening? De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft minister Koolmees van Sociale Zaken gevraagd een reactie te geven op de brief die de commissie ontvangen heeft over onredelijkheid van de transitievergoeding.   Met de Wet werk en zekerheid (Wwz) is het… Meer lezen »

Loonstrookjes 2019 – meer loon en koopkracht voor werknemers – SalarisNet

Werknemers zien volgend jaar een hoger nettoloon door de stapsgewijze verlaging van de inkomstenbelasting die vanaf 2019 ingaat. De verhoging van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting in combinatie met het verlagen van het belastingtarief in de tweede en derde belastingschijf zorgen voor positieve loonstrookjes bij met name werkenden met een middeninkomen.   Het loonstrookje voor de… Meer lezen »

Belangrijkste wijzigingen loonbelasting en autobelastingen per 2018  – SalarisNet

De Eerste Kamer heeft op 19 december 2017 ingestemd met het Belastingplan 2018. Hierna staan de belangrijkste wijzigingen op het gebied van loonbelasting en autobelastingen per 1 januari 2018.  Tarieven, tariefschijven en heffingskortingen   De wijzigingen in de voor de inhouding van loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen geldende tarieven, tariefschijven en heffingskortingen ten opzichte van 2017 zijn in de tabellen hierna… Meer lezen »

Wat als de fiscale bewijslast wordt omgekeerd?

Hoewel na omkering van de bewijslast op de belastingplichtige de (verzwaarde) tegenbewijslast rust om ‘overtuigend aan te tonen’ dat de aanslag te hoog is, Source: Wat als de fiscale bewijslast wordt omgekeerd?

Witwassen van criminele inkomsten via cryptovaluta

De handel in cryptovaluta is legaal en kan niet worden onderschat. Dat er strafrechtelijke risico’s kleven aan de handel met bitcoins (en andere altcoins) Source: Witwassen van criminele inkomsten via cryptovaluta

Wetgeving minder verschil vast en flexcontract komt in 2018 – SalarisNet

Het kabinet is van plan wetsvoorstellen ten aanzien van het verkleinen van verschillen tussen vaste en flexcontracten al in 2018 aan de Tweede Kamer aan te bieden. Naar verwachting zullen de maatregelen grotendeels uiterlijk per 1 januari 2020 in werking kunnen treden.   Zie Regeerakkoord – meer balans tussen flexwerk en vast contract  Ruimere proeftijd en cumulatiegrond ontslag  Het kabinet wil het vaste contract aantrekkelijker maken door de mogelijkheden voor een proeftijd te verruimen… Meer lezen »

UWV en Belastingdienst moeten beslagvrije voet garanderen – SalarisNet

Het UWV en de Belastingdienst moeten er door goede samenwerking gezamenlijk voor zorgen dat mensen met schulden over een inkomen ter hoogte van het bestaansminimum kunnen blijven beschikken als er beslag wordt gelegd op hun uitkering. Dat schrijft de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, in een rapport.   Doordat de Belastingdienst en het UWV niet voldeden aan… Meer lezen »

Let op: nieuwe pensioenrichtleeftijd per 1-1-2018

Let op: nieuwe pensioenrichtleeftijd per 1-1-2018 Per 1 januari 2018 wordt de pensioenrichtleeftijd verhoogd van 67 naar 68 jaar. Werkgevers moeten daardoor de pensioenregelingen van hun medewerkers – weer – aanpassen, nog dit jaar. Een verzuim kan vergaande consequenties hebben: de gehele pensioenaanspraak kan per direct tot het belastbare loon worden gerekend, en bovenop die… Meer lezen »