Categoriearchief: Inkomstenbelasting

Bij vermogensetikettering auto’s telt alleen kilometergrens

Bij vermogensetikettering auto’s telt alleen kilometergrens Rechtbank Noord-Nederland stelt dat bij het beantwoorden van de vraag of een auto van een ondernemer keuzevermogen of verplicht privévermogen is, men een aantal stappen moet nemen. Ten eerste moet de ondernemer aannemelijk maken dat hij de auto op zijn minst in enige mate zakelijk heeft gebruikt. Is dat… Meer lezen »

Inspecteur kan onterecht verleende ondernemersaftrek terugnemen

Inspecteur kan onterecht verleende ondernemersaftrek terugnemen Soms volgt de inspecteur een aangifte van een belastingplichtige die opgeeft dat hij ondernemer is. Als later blijkt dat toch geen sprake is van fiscaal ondernemerschap, kan de fiscus een eventuele toegekende ondernemersaftrek terugnemen. Hof Den Haag heeft dit onlangs bevestigd in een zaak waarin een man de activiteiten… Meer lezen »

Voorstel om de zelfstandigenaftrek te verlagen

Voorstel om de zelfstandigenaftrek te verlagen Het Belastingplan 2020 bevat onder meer het voorstel om de zelfstandigenaftrek per 2020 met acht stappen van € 250 en een stap van € 280 te verlagen van € 7.280 in 2019 naar € 5.000 in 2028. De zelfstandigenaftrek komt dan dus uit op circa twee derde van het… Meer lezen »

Massaal bezwaar tegen de box 3-heffing 2013 en 2014 afgewezen

Massaal bezwaar tegen de box 3-heffing 2013 en 2014 afgewezen Afgelopen vrijdag heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de collectieve rechtszaak over de vermogensrendementsheffing in 2013 en 2014. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het forfaitaire rendement (van 4%) voor die jaren niet haalbaar was, zonder dat belastingplichtigen daar (veel) risico voor hoeven te… Meer lezen »

Bewaar bewijsstukken hypotheekrenteaftrek eigen woning

Bewaar bewijsstukken hypotheekrenteaftrek eigen woning In een recent arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de Belastingdienst niet binnen zes jaar of binnen de navorderingstermijn hoeft te vragen om de bewijsstukken inzake de hypotheekrenteaftrek. Ook kan de belastingplichtige er geen vertrouwen aan ontlenen dat de aangifte al een aantal jaren door de Belastingdienst is gevolgd.… Meer lezen »

Transitievergoeding voor kleine werkgevers en voorziening vormen – SalarisNet

De transitievergoeding leidt bij kleine bedrijven tot onacceptabele situaties. Waarom kunnen reserveringen voor de transitievergoeding niet als voorziening worden opgenomen in de jaarrekening? De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft minister Koolmees van Sociale Zaken gevraagd een reactie te geven op de brief die de commissie ontvangen heeft over onredelijkheid van de transitievergoeding.   Met de Wet werk en zekerheid (Wwz) is het… Meer lezen »

Zeven belangrijke wijzigingen loon- en inkomstenbelasting 2019 – SalarisNet

Een aantal belangrijke wijzigingen in de loon- en inkomstenbelasting per 2019 op een rij. Het betreft: tarieven, heffingskortingen, heffingskortingen voor niet-inwoners, vrijwilligersregeling en 30%-regeling, begrenzing milieukorting op bijtelling emissievrije auto’s en pensioenopbouw tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof voor zelfstandige beroepsbeoefenaren.  Ook vindt u onderaan beleidsinformatie met een aantal belastingtarieven 2016-2019. 1 Tarieven  Tarief box 1 (belastbaar inkomen uit werk… Meer lezen »

Is verhuurde woning als box 3-belegging fiscaal aantrekkelijk?!

Is verhuurde woning als box 3-belegging fiscaal aantrekkelijk?! Bij de aanhoudend lage rentestand is het niet aantrekkelijk om uw spaargeld bij de bank te laten staan… De box 3-heffing voor de wat kleinere vermogens is inmiddels enigszins verzacht door verhoging van de vrijstelling en de invoering van een schijventarief, maar zelfs een verondersteld rendement van… Meer lezen »