Category Archives: Inkomstenbelasting

Massaal bezwaar tegen de box 3-heffing 2013 en 2014 afgewezen

Massaal bezwaar tegen de box 3-heffing 2013 en 2014 afgewezen Afgelopen vrijdag heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de collectieve rechtszaak over de vermogensrendementsheffing in 2013 en 2014. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het forfaitaire rendement (van 4%) voor die jaren niet haalbaar was, zonder dat belastingplichtigen daar (veel) risico voor hoeven te… Read More »

Een Vof met één baas, foute boel!

Een Vof met één baas, foute boel! Een zogenaamd ‘samenwerkingsverband’ waar feitelijk één persoon de lakens uitdeelt. Wat is het risico? Hoe kijkt de rechter hiertegenaan? Een bezorger van post en pakketten was samen met 15 anderen een Vof aangegaan. De Belastingdienst weigerde hem als ondernemer te erkennen, omdat de Vof een schijnconstructie zou zijn. Rechtbank Noord-Nederland (ECLI:NL:RBNNE:2019:395) stelt… Read More »

Met de auto van de zaak op vakantie?

Met de auto van de zaak op vakantie? tel, u reist met uw gezin binnenkort af naar het zuiden van Spanje en Portugal. U neemt daarvoor de zakenauto: betrouwbaar en comfortabel. Zijn autokosten onderweg nu privékosten of evengoed zakelijke kosten? Vakantietijd. De vakantietijd breekt weer aan. Gaat u met de auto van de zaak op vakantie?… Read More »

Bewaar bewijsstukken hypotheekrenteaftrek eigen woning

Bewaar bewijsstukken hypotheekrenteaftrek eigen woning In een recent arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de Belastingdienst niet binnen zes jaar of binnen de navorderingstermijn hoeft te vragen om de bewijsstukken inzake de hypotheekrenteaftrek. Ook kan de belastingplichtige er geen vertrouwen aan ontlenen dat de aangifte al een aantal jaren door de Belastingdienst is gevolgd.… Read More »

Laat geen belastingvoordeel liggen, middeling

Laat geen belastingvoordeel liggen, middeling Uit onderzoek is gebleken dat slechts 15% van degenen die voor middeling van hun inkomen uit werk en woning (box 1) in aanmerking komen, daarvan gebruikmaken. Behoort u wellicht tot die 85% die dit voordeel laat liggen? Middeling Op verzoek. Als uw belastbare inkomen in box 1 (waar ook uw winst… Read More »

Belastingaangifte 2018, uitstellen of niet?

Belastingaangifte 2018, uitstellen of niet? De meeste adviseurs laten hun cliënten voor de belastingaangifte inkomstenbelasting meelopen in een uitstelregeling. Dan hoeven o.a. ook niet alle jaarstukken voor 1 mei gereed te zijn. Wanneer is dat voor u minder gunstig? De uitstelregeling Vraagt uw adviseur uitstel aan voor de aangifte inkomstenbelasting 2018 en maakt deze gebruik… Read More »

Transitievergoeding voor kleine werkgevers en voorziening vormen – SalarisNet

De transitievergoeding leidt bij kleine bedrijven tot onacceptabele situaties. Waarom kunnen reserveringen voor de transitievergoeding niet als voorziening worden opgenomen in de jaarrekening? De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft minister Koolmees van Sociale Zaken gevraagd een reactie te geven op de brief die de commissie ontvangen heeft over onredelijkheid van de transitievergoeding.   Met de Wet werk en zekerheid (Wwz) is het… Read More »

Zeven belangrijke wijzigingen loon- en inkomstenbelasting 2019 – SalarisNet

Een aantal belangrijke wijzigingen in de loon- en inkomstenbelasting per 2019 op een rij. Het betreft: tarieven, heffingskortingen, heffingskortingen voor niet-inwoners, vrijwilligersregeling en 30%-regeling, begrenzing milieukorting op bijtelling emissievrije auto’s en pensioenopbouw tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof voor zelfstandige beroepsbeoefenaren.  Ook vindt u onderaan beleidsinformatie met een aantal belastingtarieven 2016-2019. 1 Tarieven  Tarief box 1 (belastbaar inkomen uit werk… Read More »