Category Archives: Burgerlijk Wetboek

Maatregelen Asscher loondoorbetaling bij ziekte

Maatregelen Asscher loondoorbetaling bij ziekte Nederland zorgt goed voor de zieke werknemer. Bij ziekte moet de werkgever aan de werknemer gedurende twee jaar minimaal 70% van het loon doorbetalen. En als het UWV oordeelt dat de werkgever onvoldoende reintegratieinspanningen heeft verricht dan kan daar nog een derde jaar bij komen (de “loonsanctie”). Kennelijk was dit… Read More »

6 wijzigingen rondom Titel 9 Boek 2 BW die je moet weten

6 wijzigingen rondom Titel 9 Boek 2 BW die je moet weten Inleiding De wetgeving rondom de jaarrekening is met ingang van 1 januari 2016 grondig gewijzigd. De wijzigingen hebben belangrijke gevolgen voor de jaarverslaggeving van Nederlandse ondernemingen en zullen voor een breed veld van opstellers gevolgen hebben. In dit artikel ga ik in op… Read More »