Category Archives: Burgerlijk Wetboek

Nieuwe wettelijke regeling alimentatieverplichting

Nieuwe wettelijke regeling alimentatieverplichting Binnenkort wordt de wettelijke alimentatietermijn gewijzigd. Wat gaat er veranderen? Hoelang moet er alimentatie worden betaald? Wanneer treedt deze nieuwe wet in werking? Alimentatie. Bij echtscheiding kan de rechter de verplichting opleggen om alimentatie te betalen als de ex-partner over te weinig inkomsten beschikt om in diens levensonderhoud te voorzien. Deze alimentatieverplichting… Read More »

Oppassen met vervaltermijn opeisen uitgeleend geld!

Oppassen met vervaltermijn opeisen uitgeleend geld! Binnen welke termijn moet een geldvordering uit overeenkomst worden betaald? Wanneer begint de verjaringstermijn te lopen? Wat staat er in de wet? Wat zegt de rechter? Schuldverklaring. Samen met zijn compagnon Kees heeft Piet een kantoorpand verkocht. Omdat Kees wat krap bij kas zit, ontvangt hij een groter deel van… Read More »

Herroepelijke schenking?

Herroepelijke schenking? Wat vastleggen? U kunt als schenker in de overeenkomst van schenking bepalen dat de schenking door u kan worden herroepen. Zo kunt u bijv. vastleggen dat de schenking wordt herroepen als de begiftigde gaat trouwen zonder van tevoren huwelijkse voorwaarden te laten opstellen. Let op. Is het de bedoeling dat de schenking voor de eigen woning… Read More »

Maatregelen Asscher loondoorbetaling bij ziekte

Maatregelen Asscher loondoorbetaling bij ziekte Nederland zorgt goed voor de zieke werknemer. Bij ziekte moet de werkgever aan de werknemer gedurende twee jaar minimaal 70% van het loon doorbetalen. En als het UWV oordeelt dat de werkgever onvoldoende reintegratieinspanningen heeft verricht dan kan daar nog een derde jaar bij komen (de “loonsanctie”). Kennelijk was dit… Read More »

6 wijzigingen rondom Titel 9 Boek 2 BW die je moet weten

6 wijzigingen rondom Titel 9 Boek 2 BW die je moet weten Inleiding De wetgeving rondom de jaarrekening is met ingang van 1 januari 2016 grondig gewijzigd. De wijzigingen hebben belangrijke gevolgen voor de jaarverslaggeving van Nederlandse ondernemingen en zullen voor een breed veld van opstellers gevolgen hebben. In dit artikel ga ik in op… Read More »