Categoriearchief: Arbeidsrecht

De nieuwe transitievergoeding

De nieuwe transitievergoeding Op 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (“WAB”) in werking. In onze vorige informatiebrief informeerden wij u hier al over. Het recht op de transitievergoeding ontstaat vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst. Verder wijzigt de berekening van de transitievergoeding. Over de hele duur van de arbeidsovereenkomst zal een… Meer lezen »

Actie van werkgever vereist voor verval van vakantiedagen

Actie van werkgever vereist voor verval van vakantiedagen Het is weer vakantietijd. Aandacht daarom voor de regels rondom vakantiedagen. Een werknemer heeft ieder jaar recht op een vakantie van tenminste vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week. Dit zijn de wettelijke vakantiedagen. Veel werknemers hebben daarnaast nog recht op extra (bovenwettelijke) vakantiedagen. In de wet… Meer lezen »

Rechtbank Noord-Holland: Liegen reden voor ontslag

Rechtbank Noord-Holland: Liegen reden voor ontslag Rechtbank Noord-Holland oordeelt, dat werkneemster zich verwijtbaar heeft gedragen, omdat zij tegen collega’s heeft gelogen, terwijl er eerder ook al incidenten hadden plaatsgevonden waarbij haar betrouwbaarheid in het geding was. Volgens de rechtbank is er echter geen sprake van ernstig verwijtbaar gedrag. Ontslaggronden: ‘e-grond’ In het geval een werkgever… Meer lezen »

Kan de werkgever worden verplicht om een langdurig arbeidsongeschikte werknemer te ontslaan?

Kan de werkgever worden verplicht om een langdurig arbeidsongeschikte werknemer te ontslaan? Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in 2015 moeten werkgevers aan een werknemer die na twee jaar arbeidsongeschiktheid wordt ontslagen een transitievergoeding betalen. Vóór de WWZ kon in zo’n geval worden opgezegd zonder dat een vergoeding verschuldigd was. Veel… Meer lezen »

De onbereikbare werknemer

De onbereikbare werknemer Op 18 februari 2019 is een concept-wetsvoorstel gepubliceerd van PvdA kamerlid Van Dijk dat een recht op onbereikbaarheid invoert voor de werknemer. Veel werknemers hebben voor hun werk de beschikking over een laptop en/of mobiele telefoon. Buiten kantoortijd even naar de baas of een collega een Whatsapp bericht of e-mail sturen is… Meer lezen »

Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: een zware toets!

Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: een zware toets! Sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid is het uitgangspunt dat een  concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in beginsel niet rechtsgeldig is. Dit uitgangspunt is niet van toepassing wanneer uit de bij het beding opgenomen schriftelijke motivering blijkt dat het… Meer lezen »

Ontslag van oudere werknemer wordt goedkoper

Ontslag van oudere werknemer wordt goedkoper Bent u van plan om binnenkort afscheid te nemen van een of meer werknemers die bij het eindigen van de arbeidsovereenkomst 50 jaar of ouder zijn en die al 10 jaar of langer in dienst zijn? Dan zou overwogen kunnen worden om daarmee te wachten tot na 1 januari… Meer lezen »

Langere proeftijd in WAB van de baan – SalarisNet

De proeftijd voor werknemers wordt niet verlengd van twee naar vijf maanden. Het plan van minister Koolmees van Sociale Zaken gaat van tafel door verzet in de Tweede Kamer, is in Den Haag bekend geworden.  De vier regeringspartijen zijn bang dat werkgevers misbruik gaan maken van de langere proeftijd. Eerder was er al kritiek van de oppositie en… Meer lezen »