Category Archives: Arbeidsrecht

De nieuwe transitievergoeding

De nieuwe transitievergoeding Op 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (“WAB”) in werking. In onze vorige informatiebrief informeerden wij u hier al over. Het recht op de transitievergoeding ontstaat vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst. Verder wijzigt de berekening van de transitievergoeding. Over de hele duur van de arbeidsovereenkomst zal een… Read More »

Actie van werkgever vereist voor verval van vakantiedagen

Actie van werkgever vereist voor verval van vakantiedagen Het is weer vakantietijd. Aandacht daarom voor de regels rondom vakantiedagen. Een werknemer heeft ieder jaar recht op een vakantie van tenminste vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week. Dit zijn de wettelijke vakantiedagen. Veel werknemers hebben daarnaast nog recht op extra (bovenwettelijke) vakantiedagen. In de wet… Read More »

Rechtbank Noord-Holland: Liegen reden voor ontslag

Rechtbank Noord-Holland: Liegen reden voor ontslag Rechtbank Noord-Holland oordeelt, dat werkneemster zich verwijtbaar heeft gedragen, omdat zij tegen collega’s heeft gelogen, terwijl er eerder ook al incidenten hadden plaatsgevonden waarbij haar betrouwbaarheid in het geding was. Volgens de rechtbank is er echter geen sprake van ernstig verwijtbaar gedrag. Ontslaggronden: ‘e-grond’ In het geval een werkgever… Read More »

Een Vof met één baas, foute boel!

Een Vof met één baas, foute boel! Een zogenaamd ‘samenwerkingsverband’ waar feitelijk één persoon de lakens uitdeelt. Wat is het risico? Hoe kijkt de rechter hiertegenaan? Een bezorger van post en pakketten was samen met 15 anderen een Vof aangegaan. De Belastingdienst weigerde hem als ondernemer te erkennen, omdat de Vof een schijnconstructie zou zijn. Rechtbank Noord-Nederland (ECLI:NL:RBNNE:2019:395) stelt… Read More »

Waar op letten bij oproepkrachten?

Waar op letten bij oproepkrachten? Oproepkrachten zijn praktisch om wisselend werkaanbod op te vangen. Zolang een oproepkracht echt incidenteel wordt opgeroepen, is er niets aan de hand. Maar pas op voor het rechtsvermoeden van arbeidsomvang. Wat zei de rechter? Hoezo rechtsvermoeden? Gemiddeld aantal gewerkte uren. In het Burgerlijk Wetboek (art. 7:610b) staat het ‘rechtsvermoeden van arbeidsomvang’. Dit rechtsvermoeden… Read More »

Kan de werkgever worden verplicht om een langdurig arbeidsongeschikte werknemer te ontslaan?

Kan de werkgever worden verplicht om een langdurig arbeidsongeschikte werknemer te ontslaan? Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in 2015 moeten werkgevers aan een werknemer die na twee jaar arbeidsongeschiktheid wordt ontslagen een transitievergoeding betalen. Vóór de WWZ kon in zo’n geval worden opgezegd zonder dat een vergoeding verschuldigd was. Veel… Read More »

De onbereikbare werknemer

De onbereikbare werknemer Op 18 februari 2019 is een concept-wetsvoorstel gepubliceerd van PvdA kamerlid Van Dijk dat een recht op onbereikbaarheid invoert voor de werknemer. Veel werknemers hebben voor hun werk de beschikking over een laptop en/of mobiele telefoon. Buiten kantoortijd even naar de baas of een collega een Whatsapp bericht of e-mail sturen is… Read More »

Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: een zware toets!

Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: een zware toets! Sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid is het uitgangspunt dat een  concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in beginsel niet rechtsgeldig is. Dit uitgangspunt is niet van toepassing wanneer uit de bij het beding opgenomen schriftelijke motivering blijkt dat het… Read More »