Bij vermogensetikettering auto’s telt alleen kilometergrens

door | 07/11/2019

Bij vermogensetikettering auto’s telt alleen kilometergrens

Rechtbank Noord-Nederland stelt dat bij het beantwoorden van de vraag of een auto van een ondernemer keuzevermogen of verplicht privévermogen is, men een aantal stappen moet nemen. Ten
eerste moet de ondernemer aannemelijk maken dat hij de auto op zijn minst in enige mate zakelijk heeft gebruikt. Is dat niet het geval, dan is sprake van verplicht privévermogen. Als de ondernemer de auto wel in enige mate zakelijk gebruikt, is de auto keuzevermogen tenzij de ondernemer de auto (nagenoeg) uitsluitend gebruikt voor zakelijk of privégebruik. Normaal gesproken wordt (nagenoeg) uitsluitend uitgelegd als minstens 90%. Maar al in 2001 kwam de Hoge Raad tot een afwijkende uitleg. Volgens deze uitleg is een auto verplicht ondernemingsvermogen als het privéverbruik minder dan 500 privékilometers bedraagt.

De rechtbank concludeert dat deze afwijking beide kanten opwerkt. De kilometergrens is dus ook bepalend bij het vraagstuk of sprake is van keuzevermogen of verplicht privévermogen. De rechtbank oordeelt dat een auto keuzevermogen is in plaats van verplicht privévermogen, zodra de ondernemer meer dan 500 zakelijke kilometers heeft gereden.

(Bron: Belastingnieuwsbrief 3RRR Belastingadviseurs bv/ Apollo Tax bv ©, Utrecht)