AVG ook relevant voor salarisprofessionals – SalarisNet

By | 22/02/2018

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gaat op 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen.  Waar gaat deze nieuwe privacywet over en in hoeverre is de AVG van belang voor u als salarisprofessional?  Privacy is een breed begrip. De AVG gaat in feite alleen maar over één deelfacet van privacy, namelijk de verwerking van persoonsgegevens van burgers, in de wet aangeduid als ‘betrokkenen’.   Verwerken …

Source: AVG ook relevant voor salarisprofessionals – SalarisNet