Maandelijks archief: oktober 2019

Tijdig aangifte vennootschapsbelasting doen wordt lonender

Tijdig aangifte vennootschapsbelasting doen wordt lonender Als een lichaam zijn aangifte vennootschapsbelasting indient vóór de eerste dag van de zesde maand na afloop van het tijdvak waarop de aangifte ziet, is deze aangifte tijdig ingediend. Bij een boekjaar gelijk aan het kalenderjaar moet de aangifte dus vóór 1 juni zijn ingediend. Onder de huidige wetgeving… Meer lezen »

Inspecteur kan onterecht verleende ondernemersaftrek terugnemen

Inspecteur kan onterecht verleende ondernemersaftrek terugnemen Soms volgt de inspecteur een aangifte van een belastingplichtige die opgeeft dat hij ondernemer is. Als later blijkt dat toch geen sprake is van fiscaal ondernemerschap, kan de fiscus een eventuele toegekende ondernemersaftrek terugnemen. Hof Den Haag heeft dit onlangs bevestigd in een zaak waarin een man de activiteiten… Meer lezen »

Voorstel om de zelfstandigenaftrek te verlagen

Voorstel om de zelfstandigenaftrek te verlagen Het Belastingplan 2020 bevat onder meer het voorstel om de zelfstandigenaftrek per 2020 met acht stappen van € 250 en een stap van € 280 te verlagen van € 7.280 in 2019 naar € 5.000 in 2028. De zelfstandigenaftrek komt dan dus uit op circa twee derde van het… Meer lezen »