Maandelijks archief: maart 2019

Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: een zware toets!

Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: een zware toets! Sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid is het uitgangspunt dat een  concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in beginsel niet rechtsgeldig is. Dit uitgangspunt is niet van toepassing wanneer uit de bij het beding opgenomen schriftelijke motivering blijkt dat het… Meer lezen »