Maandelijks archief: januari 2019

Uitzendbureau moet schade betalen na overnemen werk bij staking – SalarisNet

Een uitzendbureau moet een forse schadevergoeding betalen aan vakbonden FNV en CNV omdat ze werk van stakend personeel overnam bij supermarktketen Jumbo. Die keten hoeft zelf niets te vergoeden. De supermarktketen sloot jaren geleden een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) af met verschillende werknemersorganisaties, onder wie de vakbonden FNV en CNV. Die cao trad op 1 april… Meer lezen »

Voor bonus moet werknemer in dienst zijn  – SalarisNet

Binnen een organisatie is de voorwaarde dat voor het ontvangen van een bonus werknemers in dienst moeten zijn ten tijde van uitbetaling van de bonus gebruikelijk. Deze voorwaarde is niet in strijd met goed werkgeverschap of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar, aldus Hof ‘s-Hertogenbosch.   Tussen partijen is niet in geschil dat een werknemer de… Meer lezen »

Einde toekennen leaseauto mag niet zonder zwaarwichtig belang  – SalarisNet

Het door de werkgever ter beschikking stellen van een auto van de zaak is een arbeidsvoorwaarde. Een eenzijdige wijziging van deze arbeidsvoorwaarde (leaseauto inleveren) is niet rechtsgeldig nu er geen zwaarwichtig belang is.   Een werkgever moet werknemers ook na afloop van hun (lopende of recent geëindigde) leasecontract een leaseauto ter beschikking stellen tegen dezelfde prijs en van dezelfde categorie gelijk… Meer lezen »

Contractvorm vermelden op loonstrook onder Wab – SalarisNet

Minister Koolmees van Sociale Zaken geeft antwoord op vragen over de WW-premiedifferentiatie naar de aard van het contract en het vermelden van de contractvorm op de loonstrook. Voor vaste contracten gaan werkgevers een lagere WW-premie afdragen dan voor flexibele contracten.Dit staat in de nota naar aanleiding van het verslag van het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (Wab).  … Meer lezen »

Opzegverbod bij ziekte weegt zwaarder dan wangedrag

Een werknemer van een juridische dienstverlener heeft zich zodanig misdragen tegenover een veel jongere collega dat deze vrouw ontslag heeft genomen. Ook andere collega’s en de directie hebben klachten over het gedrag van de man. Het opzegverbod bij ziekte staat een snel afscheid in de weg. Source: Opzegverbod bij ziekte weegt zwaarder dan wangedrag

Werkgeverslasten omhoog in 2019

De werkgeverslasten stijgen in 2019 over vrijwel de hele linie. Alleen werkgevers in de bouw zijn spekkoper: in deze sector wordt arbeid juist goedkoper. Source: Werkgeverslasten omhoog in 2019