Monthly Archives: januari 2019

Hoe koopt u uw medevennoot uit?

Hoe koopt u uw medevennoot uit? Een vennootschap onder firma (Vof) is een populaire rechtsvorm om samen te werken, maar wat nu als uw medeondernemer besluit ermee te stoppen? Kunt u dan de onderneming voortzetten? Moet u hem daarvoor betalen? Hoe zit dat? Onenigheid komt veel voor. Samenwerken is niet eenvoudig. Helaas komt het geregeld voor… Read More »

Rechter matigt parkeerboete

Rechter matigt parkeerboete Wie te weinig parkeerbelasting betaalt, riskeert een naheffing plus boete. Gemeentes zijn hierbij gehouden de wet te volgen. Zo niet, dan grijpt de rechter in. Hoe pakte dit onlangs voor een automobilist in Tilburg goed uit? Melkkoe. Parkeertarieven rijzen al jaren de pan uit. Zo betaalt u in het centrum van Amsterdam vanaf… Read More »

Laat geen belastingvoordeel liggen, middeling

Laat geen belastingvoordeel liggen, middeling Uit onderzoek is gebleken dat slechts 15% van degenen die voor middeling van hun inkomen uit werk en woning (box 1) in aanmerking komen, daarvan gebruikmaken. Behoort u wellicht tot die 85% die dit voordeel laat liggen? Middeling Op verzoek. Als uw belastbare inkomen in box 1 (waar ook uw winst… Read More »

Belastingaangifte 2018, uitstellen of niet?

Belastingaangifte 2018, uitstellen of niet? De meeste adviseurs laten hun cliënten voor de belastingaangifte inkomstenbelasting meelopen in een uitstelregeling. Dan hoeven o.a. ook niet alle jaarstukken voor 1 mei gereed te zijn. Wanneer is dat voor u minder gunstig? De uitstelregeling Vraagt uw adviseur uitstel aan voor de aangifte inkomstenbelasting 2018 en maakt deze gebruik… Read More »

Voor bonus moet werknemer in dienst zijn  – SalarisNet

Binnen een organisatie is de voorwaarde dat voor het ontvangen van een bonus werknemers in dienst moeten zijn ten tijde van uitbetaling van de bonus gebruikelijk. Deze voorwaarde is niet in strijd met goed werkgeverschap of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar, aldus Hof ‘s-Hertogenbosch.   Tussen partijen is niet in geschil dat een werknemer de… Read More »

Einde toekennen leaseauto mag niet zonder zwaarwichtig belang  – SalarisNet

Het door de werkgever ter beschikking stellen van een auto van de zaak is een arbeidsvoorwaarde. Een eenzijdige wijziging van deze arbeidsvoorwaarde (leaseauto inleveren) is niet rechtsgeldig nu er geen zwaarwichtig belang is.   Een werkgever moet werknemers ook na afloop van hun (lopende of recent geëindigde) leasecontract een leaseauto ter beschikking stellen tegen dezelfde prijs en van dezelfde categorie gelijk… Read More »

Contractvorm vermelden op loonstrook onder Wab – SalarisNet

Minister Koolmees van Sociale Zaken geeft antwoord op vragen over de WW-premiedifferentiatie naar de aard van het contract en het vermelden van de contractvorm op de loonstrook. Voor vaste contracten gaan werkgevers een lagere WW-premie afdragen dan voor flexibele contracten.Dit staat in de nota naar aanleiding van het verslag van het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (Wab).  … Read More »

Opzegverbod bij ziekte weegt zwaarder dan wangedrag

Een werknemer van een juridische dienstverlener heeft zich zodanig misdragen tegenover een veel jongere collega dat deze vrouw ontslag heeft genomen. Ook andere collega’s en de directie hebben klachten over het gedrag van de man. Het opzegverbod bij ziekte staat een snel afscheid in de weg. Source: Opzegverbod bij ziekte weegt zwaarder dan wangedrag