Maandelijks archief: september 2018

Aanpassingen in de btw

Aanpassingen in de btw Het lage btw-tarief gaat per 2019 van 6% naar 9%. Maar er zijn meer aanpassingen in de btw op komst. Een kort overzicht. Het kabinet wil per 1 januari 2019 het lage btw-tarief verhogen van 6% naar 9%. Lever je goederen of diensten die onder het lage btw-tarief vallen? Tref nu… Meer lezen »

Prinsjesdag 2018 – Internationale en overige maatregelen

Prinsjesdag 2018 – Internationale en overige maatregelen Afschaffing dividendbelasting Voorgesteld is om met ingang van 1 januari 2020 de dividendbelasting af te schaffen. Tegelijkertijd wordt er een bronbelasting ingevoerd op dividenduitkeringen naar laagbelastende landen en in misbruiksituaties. Het tarief van de bronbelasting zal gelijk zijn aan dat van de vennootschapsbelasting: 23,9% in 2020. Controlled foreign… Meer lezen »

Prinsjesdag 2018: de samenvatting voor HR

De WAB, de aanpak van de schijnzelfstandigheid, het pensioenstelsel: ziet u door de bomen het bos nog na Prinsjesdag? Arbeidsrechtadvocaat Stëffan de. Source: Prinsjesdag 2018: de samenvatting voor HR

Belastingplan 2019: alle wijzigingen op een rij – SalarisNet

Een ander belastingstelsel, vergroening, stijging van de belasting op consumptie, werken gaat meer lonen, de belastingtarieven gaan omlaag en de heffingskortingen omhoog.  Dit staat in het pakket Belastingplan 2019, dat staatssecretaris Snel van Financiën op 18 september 2018 aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. Gemiddeld hebben huishoudens € 500 meer te besteden, waarbij werkenden het meest van… Meer lezen »

Uitbetaling vakantiegeld en niet-genoten vakantiedagen – SalarisNet

De kantonrechter in Zwolle buigt zich over een vordering van een werknemer tot betaling van het vakantiegeld en niet-genoten vakantiedagen in 2016 en 2017 na beëindiging van zijn dienstverband. De werknemer heeft op basis van de arbeidsovereenkomst recht op 25 vakantiedagen per jaar en neemt tijdens de bedrijfssluiting vakantie op. Ook blijkt hieruit dat hij… Meer lezen »

Loondispensatie van de baan – loonkostensubsidie eenvoudiger  – SalarisNet

Het kabinetsplan om loondispensatie in de Participatiewet in te voeren gaat niet door. Inzet is verbetering en vereenvoudiging van de loonkostensubsidie. Dat schrijft staatssecretaris Van Ark in een Kamerbrief.   Het invoeren van loondispensatie in de Participatiewet maakt het voor werkgevers, mensen die niet zelf het minimumloon per uur kunnen verdienen en gemeenten niet makkelijker en beter. Er is geen… Meer lezen »

Overzicht sectorale premies WGA en ZW 2019 – SalarisNet

UWV heeft het Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2019 gepubliceerd. Daarin staat ook een overzicht  van de sectorale premies voor de WGA en ZW voor 2019.  De gedifferentieerde premie werkhervattingskas (Whk) is opgebouwd uit twee premiecomponenten: WGA voor alle dienstbetrekkingen (WGA) ZW voor flexibele dienstbetrekkingen (ZW).   Zie Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2019 bekend   Voor de premiecomponenten WGA en… Meer lezen »

BSN verhuist op termijn naar achterkant paspoort – SalarisNet

Het Burger Service Nummer (BSN) komt straks op de achterkant van het paspoort te staan en niet meer op de voorkant zoals nu het geval is. Dit moet identiteitsfraude voorkomen. Dat meldt staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken.  Identiteitsbewijzen bestaan uit een verzameling van persoonsgegevens. De gezamenlijke weergave van die persoonsgegevens brengt een risico op identiteitsfraude met zich… Meer lezen »

Franse werknemers krijgen per 2019 ook nettoloon – SalarisNet

Franse werkgevers gaan met ingang van 1 januari 2019 belasting inhouden op het loon.  Frankrijk is het enige EU-land dat met vertraging afrekent: werkgevers betalen hun personeel bruto uit. Verwacht wordt dat werknemers sparen om in september de inkomstenbelasting over het vorige jaar te kunnen betalen. Per 1 januari 2019 moet dat veranderen. Frankrijk gaat over… Meer lezen »