Maandelijks archief: januari 2018

Belangrijkste wijzigingen loonbelasting en autobelastingen per 2018  – SalarisNet

De Eerste Kamer heeft op 19 december 2017 ingestemd met het Belastingplan 2018. Hierna staan de belangrijkste wijzigingen op het gebied van loonbelasting en autobelastingen per 1 januari 2018.  Tarieven, tariefschijven en heffingskortingen   De wijzigingen in de voor de inhouding van loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen geldende tarieven, tariefschijven en heffingskortingen ten opzichte van 2017 zijn in de tabellen hierna… Meer lezen »

Duurdere auto van de zaak terugbetalen bij ontslag werknemer?  – SalarisNet

Een werknemer met een duurdere auto van de zaak dan het normbedrag, neemt ontslag. De auto gaat naar een andere werknemer en de werkgever stuurt de ex-werknemer een rekening van ruim 10.000 euro. Moet de werknemer deze rekening betalen? Wat zegt de rechter? De werknemer zegt de arbeidsovereenkomst op. De werknemer heeft de beschikking over een leaseauto. De werknemer heeft een leasenormcalculatie van 845 euro per maand. De door de werknemer persoonlijk gekozen Volvo in kwestie heeft een leasebedrag van 1.203,95 per… Meer lezen »

Budgetregelingen personeel en belastingheffing

Budgetregelingen personeel en belastingheffing Er is een vernieuwd besluit verschenen, waarin de staatssecretaris toelicht hoe volgens hem de loonheffing bij zogenoemde cafetariaregelingen moet verlopen. Een cafetariaregeling wil zeggen dat de werknemer zelf kan aangeven in welke vorm of op welk moment een deel van het loon moet worden uitbetaald. Zo kan belast loon worden ingeruild voor… Meer lezen »

BSN verwerken bij kopie identiteitsbewijs alleen bij wettelijke basis – SalarisNet

Een organisatie mag alleen in uitzonderlijke gevallen een kopie of scan maken van iemands identiteitsbewijs. Dit geldt onder meer als het in de wet staat.  Het identiteitsbewijs bevat bijzondere persoonsgegevens, zoals het burgerservicenummer (BSN).  Soms is een organisatie wettelijk verplicht om het BSN over te nemen van het identiteitsbewijs.   Een werkgever is bijvoorbeeld volgens de Wet op de loonbelasting verplicht om een kopie of scan van het… Meer lezen »

Wat als de fiscale bewijslast wordt omgekeerd?

Hoewel na omkering van de bewijslast op de belastingplichtige de (verzwaarde) tegenbewijslast rust om ‘overtuigend aan te tonen’ dat de aanslag te hoog is, Source: Wat als de fiscale bewijslast wordt omgekeerd?

Witwassen van criminele inkomsten via cryptovaluta

De handel in cryptovaluta is legaal en kan niet worden onderschat. Dat er strafrechtelijke risico’s kleven aan de handel met bitcoins (en andere altcoins) Source: Witwassen van criminele inkomsten via cryptovaluta