Monthly Archives: december 2017

Vof met 60 koeriers houdt stand

Vof met 60 koeriers houdt stand Rechtbank Den Haag ( 27.10.2017 RBDHA:2017:11302 ) moest oordelen over het realiteitsgehalte van een vennootschap onder firma met 60 chauffeurs als vennoot. De chauffeurs brachten hun eigen bestelauto in. Eén persoon had de dagelijkse leiding in de Vof, een ander had de benodigde vergunning. De Belastingdienst stelde dat de chauffeurs in dienstbetrekking… Read More »

Is uw leencapaciteit voldoende voor uw lening?

Is uw leencapaciteit voldoende voor uw lening? Kleinere zakelijke kredietaanvragen worden aan de hand van indicatoren automatisch beoordeeld. Om uw kansen te vergroten, helpt inzicht daarin. Doe daarom eerst een financieringscheck. Is die maatgevend? Wat moet u weten? Wat is leencapaciteit? Afgezien van het bedrag dat u wilt lenen, bepaalt uw bank of u wel kunt… Read More »

Mag een concurrentiebeding in tijdelijk arbeidscontract?

Mag een concurrentiebeding in tijdelijk arbeidscontract? Een concurrentiebeding is bedoeld om de knowhow en goodwill van de werkgever te beschermen. Een relatiebeding verbiedt de werknemer om na zijn uitdiensttreding contacten te onderhouden met (concrete) relaties van de werkgever. De praktijkvraag deze week: Mag je een concurrentiebeding in tijdelijk arbeidscontract opnemen? Casus: In 2008 zijn vier… Read More »

Wetgeving minder verschil vast en flexcontract komt in 2018 – SalarisNet

Het kabinet is van plan wetsvoorstellen ten aanzien van het verkleinen van verschillen tussen vaste en flexcontracten al in 2018 aan de Tweede Kamer aan te bieden. Naar verwachting zullen de maatregelen grotendeels uiterlijk per 1 januari 2020 in werking kunnen treden.   Zie Regeerakkoord – meer balans tussen flexwerk en vast contract  Ruimere proeftijd en cumulatiegrond ontslag  Het kabinet wil het vaste contract aantrekkelijker maken door de mogelijkheden voor een proeftijd te verruimen… Read More »

UWV en Belastingdienst moeten beslagvrije voet garanderen – SalarisNet

Het UWV en de Belastingdienst moeten er door goede samenwerking gezamenlijk voor zorgen dat mensen met schulden over een inkomen ter hoogte van het bestaansminimum kunnen blijven beschikken als er beslag wordt gelegd op hun uitkering. Dat schrijft de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, in een rapport.   Doordat de Belastingdienst en het UWV niet voldeden aan… Read More »