Maandelijks archief: november 2017

Arbeidsovereenkomsten (deel 5)

11. Wat zijn de kenmerken van een overeenkomst van aanneming van werk ? Een aanneemovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren, tegen een door de opdrachtgever te betalen… Meer lezen »

Gebruikelijkheidscriterium WKR aangescherpt

Gebruikelijkheidscriterium WKR aangescherpt Financiën heeft per 1 januari 2016 het gebruikelijkheidscriterium in de werkkostenregeling aangescherpt. Doel van deze maatregel is met name om tariefarbitrage te bestrijden. De wettekst luidt nu: “voor zover deze vergoedingen en verstrekkingen niet in belangrijke mate hoger zijn dan in voor het overige overeenkomstige omstandigheden gebruikelijk is” te vervangen door “voor… Meer lezen »

De werkkostenregeling: van bruto naar netto loon

De werkkostenregeling: van bruto naar netto loon De werkkostenregeling biedt goede mogelijkheden om het bruto-nettotraject in te korten. Een werkgever kan onder de werkkostenregeling vergoedingen en verstrekkingen voor zijn werknemers aanwijzen als eindheffingsbestanddeel. De werknemer kan deze vergoedingen en verstrekkingen belastingvrij incasseren, de werkgever kan die als loonkosten opvoeren. De werkgever is een eindheffing van… Meer lezen »

Arbeidsovereenkomsten (deel 4)

Arbeidsovereenkomsten; algemeen 9. Waar staan de regels over het arbeidsrecht ? In principe zijn de werknemer en de werkgever vrij om afspraken te maken over hun arbeidsovereenkomst. In het Burgerlijk Wetboek of in CAO’s staan echter vaak dwingende regels. Dat betekent dat men daar niet van af kan wijken. Sommige regels in het wetboek zijn… Meer lezen »

Regel nog snel een onbelaste bonus!

Regel nog snel een onbelaste bonus ! Een werkgever kan zijn werknemers onder de werkkostenregeling een belastingvrije eindejaarsbonus geven in de 1,2% vrije ruimte. Voorwaarde is wel dat die bonus gebruikelijk is: de bonus mag niet (meer dan 30%) afwijken van hetgeen voor die werknemers in die branche gebruikelijk is. Financiën keurt een bonus van… Meer lezen »

De vrije ruimte: geen kostenaftrekbeperking

De vrije ruimte: geen kostenaftrekbeperking De werkkostenregeling biedt een werkgever een grote, maar geen volledig vrije keus om vergoedingen en verstrekkingen onder de vrije ruimte te brengen. De wetgever heeft voor enkele kostensoorten vastgelegd dat er geen keuze is, én het moet gebruikelijk zijn dat een vergoeding of verstrekking onder de vrije ruimte wordt gebracht.… Meer lezen »

Arbeidsovereenkomsten (deel 3)

7. Welke regels gelden in de selectiefase ? De werkgever moet in de eerste plaats alle binnengekomen sollicitaties vertrouwelijk behandelen. Wordt een kandidaat direct afgewezen dan verdient het aanbeveling dat de originele sollicitatiebrief geretourneerd wordt, of dat de werkgever meldt dat de originele brief is vernietigd. Tijdens het gesprek mag een werkgever in principe alleen… Meer lezen »

Loon inhouden of verrekenen, mag dat?

Loon inhouden of verrekenen, mag dat? Een bedrag inhouden op het salaris van je werknemers. Mag dat? En hoe zit het met het verrekenen van bedragen met het salaris? Dit zijn de regels. In het Burgerlijk Wetboek (art 7:631-632) wordt onderscheid gemaakt tussen ‘inhoudingen’ en ‘verrekeningen’. Inhoudingen op het loon Bij inhoudingen gaat het om… Meer lezen »

De werkkostenregeling: de vrije ruimte, een feest

De werkkostenregeling: de vrije ruimte, een feest De werkkostenregeling biedt u een vrije ruimte van 1,2% van de fiscale loonsom. Met die vrije ruimte kunt u ‘leuke dingen’ doen voor uw medewerkers. U kunt hen diverse vergoedingen en verstrekkingen belastingvrij toekennen. Zolang u binnen de vrije ruimte blijft, bent u ter zake geen belasting verschuldigd.… Meer lezen »

Let op: nieuwe pensioenrichtleeftijd per 1-1-2018

Let op: nieuwe pensioenrichtleeftijd per 1-1-2018 Per 1 januari 2018 wordt de pensioenrichtleeftijd verhoogd van 67 naar 68 jaar. Werkgevers moeten daardoor de pensioenregelingen van hun medewerkers – weer – aanpassen, nog dit jaar. Een verzuim kan vergaande consequenties hebben: de gehele pensioenaanspraak kan per direct tot het belastbare loon worden gerekend, en bovenop die… Meer lezen »