Maandelijks archief: oktober 2016

Zorg dat een beëindigingsovereenkomst tijdig door werknemer wordt ondertekend

Zorg dat een beëindigingsovereenkomst tijdig door werknemer wordt ondertekend Werkgever en werknemer komen de afspraken over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst vaak overeen in een beëindigingsovereenkomst. Sinds 1 juli 2015 is een dergelijke beëindigingsovereenkomst slechts geldig als deze schriftelijk is overeengekomen. In de wet is ook bepaald dat een werknemer het recht heeft om deze… Meer lezen »

Maatregelen Asscher loondoorbetaling bij ziekte

Maatregelen Asscher loondoorbetaling bij ziekte Nederland zorgt goed voor de zieke werknemer. Bij ziekte moet de werkgever aan de werknemer gedurende twee jaar minimaal 70% van het loon doorbetalen. En als het UWV oordeelt dat de werkgever onvoldoende re-integratieinspanningen heeft verricht dan kan daar nog een derde jaar bij komen (de “loonsanctie”). Kennelijk was dit… Meer lezen »

Belastingdienst opent DBA-meldpunt voor zzp’ers

Belastingdienst opent DBA-meldpunt voor zzp’ers De Belastingdienst heeft sinds deze week een internetmeldpunt geopend, om problemen met de overstap van de VAR naar modelovereenkomsten te kunnen melden. De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) is sinds 1 mei 2016 vervangen door een modelovereenkomst tussen opdrachtgevers en zzp’ers, in het kader van de wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). De… Meer lezen »

Zzp’er kan huur niet meer van winst aftrekken

Zzp’er kan huur niet meer van winst aftrekken In augustus bepaalde de Hoge Raad dat een zzp’er onder bepaalde voorwaarden zijn hele huur mag aftrekken van de winst. Voorwaarde was wel dat 10 procent van het huurhuis gebruikt zou worden als werkplek. Staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) maakt hier een einde aan, liet hij de Kamer… Meer lezen »

Stopzetten loonbetaling, mr. Linda Jacobs legt het uit – Personeelsnet: vakkennis voor HR-professionals

In verschillende situaties kan een werkgever de loonbetaling aan de werknemer stoppen. Hiervan kan sprake zijn als de werknemer geen arbeid verricht of zich niet houdt aan de voorschriften tijdens arbeidsongeschiktheid. Per geval zal moeten worden beoordeeld of de loonbetaling kan worden stopgezet. Bron: Stopzetten loonbetaling, mr. Linda Jacobs legt het uit – Personeelsnet: vakkennis… Meer lezen »

Frequent ziekteverzuim ontbindingsgrond arbeidsovereenkomst? – Personeelsnet: vakkennis voor HR-professionals

Het is een doorn in het oog van veel werkgevers: regelmatige ziektemeldingen door werknemers. Een hardnekkige griep kan niemand worden verweten. Maar sommige werknemers maken het wel heel bont met het opnemen van een snipperdagje. De vraag rijst dan ook of frequent ziekteverzuim een grond kan zijn voor ontbinding van een arbeidsovereenkomst. Bron: Frequent ziekteverzuim… Meer lezen »