Monthly Archives: april 2016

6 wijzigingen rondom Titel 9 Boek 2 BW die je moet weten

6 wijzigingen rondom Titel 9 Boek 2 BW die je moet weten Inleiding De wetgeving rondom de jaarrekening is met ingang van 1 januari 2016 grondig gewijzigd. De wijzigingen hebben belangrijke gevolgen voor de jaarverslaggeving van Nederlandse ondernemingen en zullen voor een breed veld van opstellers gevolgen hebben. In dit artikel ga ik in op… Read More »

Kostenvergoeding onderbouwd?

Kostenvergoeding onderbouwd? Is het nu nog mogelijk om een vaste kostenvergoeding aan de DGA te verstrekken? Hoe zit dat? Wat met kosten van ondernemers? Gerelateerde documenten Vaste kostenvergoeding. Veel directeur-grootaandeelhouders ontvangen een vaste kostenvergoeding ter dekking van vaak terugkerende kosten, zoals representatiekosten, reiskosten en zakelijke maaltijden. In de vrije ruimte? U kunt er onder de… Read More »

Belastingvrij schenken aan kinderen?

Belastingvrij schenken aan kinderen? Standaardvrijstelling. Als u schenkingen aan uw kinderen doet, is daar in principe schenkbelasting over verschuldigd. Maar er zijn ook vrijstellingen. Jaarlijks mag u in totaal vrij van schenkbelasting € 5.304,- schenken aan ieder van uw kinderen, ongeacht hun leeftijd. Hoger? Aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar mag u eenmalig vrijgesteld… Read More »

Wat u moet weten over betaald en onbetaald verlof

Wat u moet weten over betaald en onbetaald verlof Nederland kent een aantal verlofregelingen. Sommige verlofregelingen zijn wettelijk vastgelegd in de Wet arbeid en zorg (WAZO), andere verlofregelingen worden gemaakt op basis van overeenkomst. U bent als werkgever verplicht uw werknemers vrij te geven voor de onder de WAZO vallende verlofregelingen. Door aanvullende afspraken te… Read More »

Het zijn toch mijn zonnepanelen?

Waar moet u rekening mee houden indien u als huurder zonnepanelen wilt aanbrengen op uw bedrijfspand? Welke hobbels vindt u op de weg? Hobbel één: zelf aangebrachte voorziening. Een huurder mag volgens de wet (artikel 7:215, lid 1 BW) wijzigingen aan het gehuurde aanbrengen als deze bij het einde van de huur zonder noemenswaardige kosten… Read More »

3 tips voor optimale uitvoering van SV-regelingen

3 tips voor optimale uitvoering van SV-regelingen Gemiddeld bestaat een derde van de totale loonsom uit indirecte kosten voor sociale zekerheid, pensioen, verzuim en re-integratie. Het goede nieuws is dat werkgevers veel mogelijkheden hebben om invloed uit te oefenen op dit deel van hun personeelslasten. Met onderstaande tips kunt u als werkgever uw kosten positief… Read More »

De kantonrechtersformule blijft relevant – Personeelsnet: vakkennis voor HR-professionals

De kantonrechtersformule werd door kantonrechters gebruikt om de hoogte van de beëindigingsvergoeding bij ontbinding van een arbeidsovereenkomst te berekenen. Per 1 juli 2015 is deze formule afgeschaft. Daarvoor in de plaats is de wettelijke transitievergoeding verschenen: deze vergoeding is een stuk lager dan de uitkomst van de oude kantonrechtersformule. Bovendien kan de werknemer alleen aanspraak… Read More »

Wet werk en zekerheid (WWZ): transitievergoeding en ketenregeling

Vanaf 1 januari 2015 is de Wet werk en zekerheid gefaseerd ingevoerd. Met de invoering van deze wet zijn de regels voor ontslag en contracten flink veranderd. ABAB Accountants en Adviseurs heeft voor u een overzicht gemaakt van de meest gestelde vragen over de transitievergoeding en ketenregeling. 1. Wanneer ben ik een transitievergoeding verschuldigd? In… Read More »